Elevi si parinti

PROGRAMUL NAȚIONAL PILOT „ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ”- an 2021

SCOPUL PROIECTULUI În contextul social şi cultural actual, în care motivaţia pentru cunoaşterea şi asimilarea valorilor este tot mai redusă iar interesul tinerilor faţă de fenomenul cultural şi ştiinţific este tot mai scăzut, cadrele didactice ale şcolii noastre s-au implicat in participarea Programului National Pilot ,,Școala după scoală  , cu scopul cultivării unor valori şi atitudini, al dezvoltării competenţelor cognitive şi culturale, al dezvoltării personale şi adaptării la un stil de viaţă sănătos, al lărgirii orizontului de cunoaştere al copilului, precum şi asigurarea cadrului competiţional pentru creşterea performanţelor şcolare ale elevilor.

 OBIECTIV GENERAL: dezvoltarea şi diversificarea serviciilor alternative de educaţie prin oferta Programului Pilot „Şcoala după şcoală” ce va găzdui elevii după orele de curs, respectiv zilele de sâmbătă ale fiecărei luni.

 

 OBIECTIVE SPECIFICE:

furnizarea de servicii educaţionale specializate informale şi non formale, care să amelioreze comportamentul de adaptare la cerinţele şcolii; 

·  prevenirea neglijării copilului şi a problemelor de adaptare şcolară

;·  integrarea mai rapidă în programul şcolar prin creşterea adaptabilităţii la acest tip de mediu

·  realizarea unei campanii de informare şi promovare a proiectului în comunitate;

·  sensibilizarea comunităţii faţă de problematica nevoii copilului de a fi asistat în a-şi forma

· deprinderi corecte  de învăţare, de comportare, de socializare, de acceptare a diversității;  de schimbare a percepţiei comunităţii asupra problemelor elevului de vârstă şcolară

·  optimizarea psihocomportamentală a şcolarului mic, prin folosirea activităţilor de grup

·                  stimularea dezvoltării stimei de sine, a conştiinţei propriei identităţi, a comunicării interpersonale şi a relaţionării; 

·                    atragerea elevilor către școala noastră

 Analiza de nevoi

Ca urmare a consultării cu părinţii, copiii şi cadrele didactice, s-au identificat următoarele tipuri de activităţi:  pachetul de activităţi de remediere şi pregătirea temelor pentru acasă;

·  pachetul de pregătire pentru viaţă, cu accentul pe activităţi de dezvoltare personală şi  autocunoaştere;

 pachetul de activităţi extraşcolare: ateliere, activităţi tematice.

 Nevoi prioritare :  găsirea unor soluţii alternative de petrecere a timpului liber;

  Evitarea neglijării copilului;

·  diversificarea modalităţilor de intervenţie pentru evitarea neglijării, a problemelor de tipul neadaptării sau a eşecului şcolar.

S-au identificat: 

nevoia de a dezvolta şi diversifica serviciile de tipul celor asigurate în cadrul Programului SDS,

· servicii pedagogice, pentru copil şi familie, de îngrijire etc.;  nevoia familiei de asistenţă în pregătirea lecţiilor;

·  nevoia de a creşte accesibilitatea serviciilor de către beneficiari;

·  nevoia de a informa şi sensibiliza comunitatea în vederea eliminării prejudecăţilor cu privire la

· modalitatea petrecerii timpului liber şi a comportamentului elevului.

GRUPUL ŢINTĂ

Activităţile din cadrul programului SDS se vor desfăşura pe grupe de elevi, constituite pe baza analizei de nevoi şi a opţiunilor părinţilor şi ale elevilor, prin consultarea cadrelor didactice din şcoală. Selecţia beneficiarilor direcţi ai fiecărui pachet educaţional se face pe baza unei cereri directe, care poate fi adresată Conducerii   şcolii de către reprezentantul legal al copilului pe tot parcursul anului şcolar

Norme metodologice de aplicare a programului „ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ”

  ORGANIZAREA PROGRAMULUI „SDS” la liceul "Ștefan D. Luchian", Ștefănești

 

 

S5 Box

Autentificare

Register

*
*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.