Management Scolar

Analiza semestrială şi anuală

                           La sfârşitul fiecarui semestru şi an şcolar, unitatea de învăţământ intocmeşte un raport de analiză in care sunt detaliate informaţii despre situaţia la invăţătură elevilor, a bazei materiale si intelectuale a şcolii in semestrul/anul respectiv. Raportul are scopul de a scoate în evidenţă rezultatele pozitive din actul educaţional cât si pe cele negative, pentru a se putea lua decizii cu privire la îmbunătăţirea lor.

ANALIZA SEMESTRU I - 2015-2016

ANALIZA SEMESTRU II - 2015-2016

ANALIZA AN ŞCOLAR 2015-2016

S5 Box

Autentificare

Register

*
*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.