Admitere si Examene Nationale

Anunt Inscriere Invatamant Liceal

 

Vă comunicăm că în conformitate cu Metodologia de organizare si desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012 cuprinsă în anexa 1 la OMECTS nr. 4802 din 2010 privind organizarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 657 bis din 23.09.2019, CENTRUL SPECIAL DE ÎNSCRIERE pentru candidaţii din alte judeţe pentru examenul de admitere 2019 este Şcoala Gimnazială nr. 10 Botoşani.

 

Vă comunicăm că în conformitate cu Metodologia de organizare si desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012 cuprinsă în anexa 1 la OMECTS nr. 4802 din 2010 privind organizarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 657 bis din 23.09.2019, CENTRUL SPECIAL DE INSCRIERE a candidaţilor pentru învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă, clasa a IX-a, an şcolar 2019-2020, este la Liceul “Alexandru cel Bun”  Botoşani.

 

S5 Box

Autentificare

Register

*
*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.